संचालक मंडळ

संचालक मंडळ

Mr.Jaywant-Dongre

स्व. जयवंतशेठ चिमाजी डोंगरे

संस्थापक- : बल्लाळेश्वर सहकारी पतपेढी मर्यादित

image

श्री. आनंद साबाजी गावडे

अध्यक्ष
image

श्री. भगवान भिवराम शेटे

उपाध्यक्ष
image

श्री. सुरेश साबाजी गावडे

संचालक
image

श्री. बाबुराव चिमाजी डोंगरे

संचालक
image

श्री. वसंत मारुती गावडे

संचालक
image

श्री. मनोहर चिमाजी डोंगरे

संचालक
image

श्री. दामाजी नाना डोंगरे

संचालक
image

श्री. रमेश यशवंत धुमाळ

संचालक
image

श्री. शरद गणुजी डोंगरे

संचालक
image

श्री. नरेंद्र भालचंद्र तांबोळी

संचालक
image

श्री. जगन्नाथ भिमाजी दाते

संचालक
image

श्री. उमेश जयवंत डोंगरे

संचालक
image

श्री. दैवत रामचंद्र डोंगरे

संचालक
image

श्री. बाळासाहेब विठ्ठल डोंगरे

संचालक
image

श्री. प्रदिप काशिनाथ नवले

संचालक
image

सौ. नीता आनंद गावडे

संचालिका
image

सौ. सुनीता रमेश डोंगरे

संचालिका
image

श्री.खंडू भाऊराव आहेर

तज्ञ संचालक
image

श्री. हर्षल देवराम आहेर

तज्ञ संचालक
image

श्री.संजय शिवाजी घोगरे

सरव्यवस्थापक

Copyright @ Ballaeshwar Sahakari Patpedhi