अधिकारी वर्ग

अधिकारी वर्ग

image

श्री. सचिन गणपत भोरे

कर्ज अधिकारी
image

सौ. संगीता विजय आहेर

शाखा अधिकारी
image

श्री. कुंडलिक बबन घोलप

शाखा अधिकारी
image

श्री. सचिन नंदाराम तांबोळी

शाखा अधिकारी
image

सौ. साधना नरेंद्र तांबोळी

शाखा अधिकारी
image

स्वाती महेंद्र मुरादे

शाखा अधिकारी
image

सौ. सुनिता सुभाष तांबोळी

शाखा अधिकारी
image

सौ. कविता निलेश पारखे

शाखा अधिकारी
image

श्री. सतीश दामोदर मोरे

प्र.वसुली अधिकारी
image

श्री. निलेश दत्तू दुराफे

शाखा अधिकारी
image

सौ. रुपाली संदीप कुलवडे

शाखा अधिकारी
image

श्री. मयूर अनिल जगताप

शाखा अधिकारी
image

वर्षा जयप्रकाश ताम्हाणे

शाखा अधिकारी
image

श्री. वसंत बाजीराव गावडे

शाखा अधिकारी
image

श्री. संदेश रमेश डोंगरे

शाखा अधिकारी
image

अर्चना दत्तात्रय थोरात

शाखा अधिकारी

Copyright @ Ballaeshwar Sahakari Patpedhi